Protection of Personal Data, Privacy and Contracts

Veri Sorumlusu

BTKGame (“BTKGame” veya “Şirket”)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA ONLINE ÜYELİK KAYDI AYDINLATMA METNİ


BTKGame olarak, kişisel verilerin korunması konusunda hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği, mevzuata uyum sağlamanın ötesinde, müşterilerimize verdiğimiz değerin bir parçasıdır. Bu nedenle, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak ve hukuka aykırı işlenmesini önlemek için gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almaktayız.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kimlik, iletişim, lokasyon bilgisi, işlem güvenliği, müşteri işlem bilgisi, finans ve pazarlama gibi çeşitli kişisel verileriniz, BTKGame (“BTKGame”) tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:


 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: Online işlemlerde bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması.
 • Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sahte aboneliklerin önlenmesi.
 • Mevzuata Uygun Faaliyetlerin Yürütülmesi: Online faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.
 • Müşteri İlişkilerinin Yönetimi: Müşteri talepleri ve işlemleri ile ilgili iletişim sağlanması.
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi: Pazarlama stratejilerinin oluşturulması için analizlerin yapılması (açık rıza verilmesi halinde).


Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmekte olup, işlenen veriler aşağıdaki tabloda belirtilen kişilere aktarılabilmektedir:

 • Yurt İçi ve Yurt Dışı Tedarikçiler
 • Perakende Grup Şirketleri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Anlaşmalı Hukuk Firması


Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler gereği veya açık rızanız doğrultusunda işlenmektedir. Kanunun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • İşlenmişse, bu verilere ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesini isteme.
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Bu işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme.


Bizimle iletişime geçmek veya veri işleme haklarınızı kullanmak için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanın:

BTKGame İletişim Bilgileri:

+905364095323

[email protected]


Son olarak, kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi konusunda gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı ziyaret edin.

Çerez Politikası

Veri Sorumlusu

Bu metin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BTKGame (“BTKGame”) tarafından hazırlanmıştır.


BTKGame olarak BTKGame.com internet sitesi (“Site”) ve mobil uygulamamız (“Uygulama”) içindeki çeşitli alanlarda çerezler kullanmaktayız. Ayrıca mobil uygulamamızda, sitemizde kullanılan çerezlere benzer işlevlere sahip SDK'lar (Yazılım Geliştirme Kiti) da kullanılmaktadır. Bu Çerez Politikası (“Politika”), BTKGame tarafından yönetilen platformlar için geçerlidir ve çerezler ile SDK'ların kullanımını açıklamaktadır.


Bu Politika’nın amacı, internet sitemiz ve uygulamamız üzerinde kullanılan çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verilerin nasıl işlendiğini ve bu süreçlerde kullanıcıların haklarına nasıl saygı gösterildiğini açıklamaktır. Kullanıcılar, zorunlu olmayan çerezler için açık rıza vermek suretiyle tercihlerini belirleyebilir ve bu tercihleri diledikleri zaman değiştirebilirler.


Kullanıcılar, çerez yönetim paneli üzerinden sitemizde kullanılan çerez türlerini görebilir ve zorunlu olmayan çerezler için tercihlerini “açık” veya “kapalı” olarak belirleyebilirler. Ayrıca, bu panel üzerinden tercihlerini istedikleri zaman güncelleyebilirler.


Çerez Nedir?

Çerezler, internet siteleri tarafından kullanıcı cihazlarına gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, ziyaret edilen sitelerin cihaz üzerinde bilgi depolamasına ve bu bilgileri sonraki ziyaretlerde kullanmasına olanak tanır. Çerezler, kişisel verileri içermez ve sadece ilgili internet tarayıcısı ve ziyaret edilen site tarafından erişilebilir.

Çerezlerin Gönderilmesi Çerezler, kullanıcıların internet tarayıcıları (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb.) ile BTKGame sunucuları arasında iletişim sırasında gönderilir.


Çerez Türleri:

 1. Sahipliklerine göre:
 • Birinci Taraf Çerezler: BTKGame tarafından doğrudan cihaza yerleştirilir.
 • Üçüncü Taraf Çerezler: BTKGame ile iş birliği yapan, reklam veren veya analitik hizmet sağlayıcıları tarafından cihaza yerleştirilir.
 1. Aktif oldukları süreye göre:
 • Oturum Çerezleri: Kullanıcı oturumu boyunca depolanır ve tarayıcı kapatıldığında silinir.
 • Kalıcı Çerezler: Belirli bir süre veya kullanıcı tarafından silinene kadar cihazda kalabilir.

KVKK AÇIK RIZA BEYANI

"Online Üyelik Kaydı Aydınlatma Metni" ve "Çerez Aydınlatma Metni", BTKGame (“BTKGame” veya “Şirket”) internet sitesinin (www.btkgame.com) üye ol kısmında erişimime sunulmuştur.


Alışveriş yapabilmem için üye olma şartının bulunmadığı, üyelik seçeneğini aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetleri vasıtasıyla ilgili hak ve menfaatlerden yararlanmak istemem halinde, açık rızam dahilinde kullanılabilecek olduğum; açık rızamı vermemem halinde, “Üye Olmadan Devam Et” seçeneği ile üye olmaksızın alışveriş işlemlerini gerçekleştirebileceğim ancak üyelik kaydımı gerçekleştiremeyeceğim tarafıma bildirilmiştir.


BTKGame tarafından; Kimlik (ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet vb.), İletişim (cep telefonu, e-posta adresi vb.), Müşteri İşlem (sipariş, sepet bilgileri vb.), Lokasyon (konum bilgisi) ve Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.) kişisel verilerimin; segmentasyon, hedefleme, profilleme, pazarlama, önceki bilgi giriş ve tercihlerimin hatırlanması, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, sanal ortamda pop-up gösterimi, kullanıcıya özel reklam ve fırsatların oluşturulması, veri analiz, tekilleştirme ve zenginleştirmesi, paylaşılması halinde konum bilgisi üzerinden en yakın mağazaya yönlendirilmem amaçları için işlenmesine ve BTKGame websitesi veya mobil uygulamalarında işlenen kişisel verilerimin, yurt dışında bulunan büyük veri işleme ve saklama faaliyetleri gibi teknik uzmanlık gerektiren konularda hizmet tedarikçilerine aktarılmasına onay veriyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA GİZLİLİK POLİTİKASI

BTKGame olarak, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değil, insana verdiğimiz değerin bir yansıması olarak değerlendirmekteyiz. Bu bilinçle, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktayız. Bu çerçevede, internet sitemize ilişkin gizlilik politikamızı aşağıda bulabilirsiniz.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, ilgili yerlerde detaylı açıklandığı üzere; kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem, pazarlama, özlük, mesleki deneyim, işlem güvenliği kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla BTKGame tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Yukarıda açıklanmış olan kişisel verileriniz;

• Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi: Online işlemlerden doğan finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi


• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi: Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin tamamlanması, mahkemeler tarafından zorunlu olarak istenen bilgilerin sağlanması


• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Gerekli durumlarda verilen bilgiler doğrultusunda iletişime geçilmesi


• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi: İş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesi


• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi: Formlar ve anketlerde belirtilen analizler ve önerilere göre aksiyon planlarının belirlenmesi

• Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi: Kişisel verilerin online ürün ve hizmet satış süreçlerinde kullanılması


• Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi: Geri bildirimler doğrultusunda mal ve hizmetlere ilişkin destek hizmetlerinin sağlanması


• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: Ürün ve hizmetler konusunda müşteri ilişkilerinin yönetimi ve taleplerin karşılanması


• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi: Geri bildirimlere yönelik işlem ve aktivitelerin gerçekleştirilmesi


• Talep ve Şikayetlerin Takibi: Şikayet, talep, teşekkür ve öneri başvurularına yanıt verilmesi

 • Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi: Gönderilen özgeçmişlerin değerlendirilmesi ve gerekirse mülakat sürecine çağrılarak seçim ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi


• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi: İlk başvuruların kabul edilmesi, sınıflandırılması ve ilgili departmanlarla paylaşılması


• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Başvuru süreçleriyle ilgili iletişim kanalları üzerinden iletişime geçilmesi


• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması: İnsan kaynakları politikalarının planlanması ve uygulanması


• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi: Online üyelik, ürün/hizmet satışı, çalışan/stajyer adaylarının şirketimizde çalışması uygun görüldüğü takdirde imzalanacak sözleşmelere ilişkin süreçlerin yönetimi


• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: Online işlemlerde işlem güvenliğinin sağlanması


• Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Online hareketlerin denetlenmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesinin kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması


• Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi: Şirketimizin firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yönetimi


 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Çeşitli uygulamalar aracılığıyla yapılacak yatırımların belirlenmesi


 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Şirketimizin yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: Müşterilerimize doğru ürünün, zamanında ve en uygun fiyata ulaşmasını sağlayacak süreçlerin yönetimi


• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi: Web sitesi üzerinden yapılan tercihler, deneyimler ve alışverişlerin analiz edilmesi, bu analizlere dayanarak pazarlama stratejilerinin oluşturulması

• Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi: Ürün/hizmet satışı sırasında vermiş olduğunuz bilgilere dayanarak reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yönetimi

• Ürün/Hizmet Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi: Ürün/hizmet satışı sırasında sağladığınız bilgilere dayanarak pazarlama süreçlerinin yönetimi

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi: Mevzuat gereği bilgilerin verilmesi ve yasal mercilerden gelen taleplerin karşılanması amaçları doğrultusunda işlenmesi

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları


Yukarıda belirtilmiş olan amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verileriniz aşağıdaki tablo uyarınca aktarılmaktadır: 


Aktarılan Kişi


Yurt içi ve Yurt dışı Tedarikçiler

Aktarma Amacı

• Depolama, Saklama, İşleme ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Verilerin güvenli bir şekilde depolanması, saklanması, işlenmesi ve arşivlenmesi

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli süreçlerin yönetilmesi

• Online Üyelik ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi: Online üyelik ve ürün/hizmet satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Kullanıcılarla iletişim kurulması ve bu iletişim süreçlerinin yönetilmesi

• Müşteri İlişkilerinin Yönetilmesi: Müşterilerle olan ilişkilerin etkin bir şekilde yönetilmesi

 • Talep, Şikayet ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi: Kullanıcı taleplerinin, şikayetlerinin ve başvurularının işlenmesi ve çözülmesi

• Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi: Ödeme süreçlerinin yönetilmesi ve hatalı tahsilatın iadesinin sağlanması

• Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi: Reklam, kampanya ve promosyon faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması

• Ürün ve Hizmet Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi: Ürün ve hizmetlerin pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi

• Firma, Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi: Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturma süreçlerinin yönetilmesi

• Kullanıcı Deneyimlerine İlişkin Çalışmaların Gerçekleştirilmesi: Kullanıcı deneyimlerinin analiz edilmesi ve iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması

• Çerez İşleme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi: Çerezlerin kullanımı ve yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

• Lokasyon Paylaşıldığında En Yakın Mağazanın Gösterilmesi: Kullanıcının lokasyonu paylaştığında en yakın mağazanın belirlenmesi ve gösterilmesi

Aktarılan Kişi


Yurt içi ve Yurt dışı Tedarikçiler/ Perakende Grup Şirketleri


Aktarma Amacı


Reklam/promosyon/pazarlama faaliyetleri için ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulması(açık rıza verilmesi halinde)


Aktarılan Kişi


Perakende Grup Şirketleri/ İş Ortakları


Aktarma Amacı


Siparişlerin ilgili perakende grup şirketleri ile paylaşılması ve ürün ve hizmet tedarikinin sağlanması, ortak projelerin yürütülmesi


Aktarılan Kişi


Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları


Aktarma Amacı


Mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi

Anlaşmalı Hukuk Firması Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve davalara hazırlık yapılması, söz konusu süreçlerin tamamlanması

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi


Kişisel Verileriniz; web sitemiz/mobil uygulamamız aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. 

5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi İçin Dayanılan Hukuki Sebepler


Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir:


• Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlemekteyiz: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi başta olmak üzere ilgili mevzuatın veri işlemeyi gerekli ve zorunlu kılması halinde verileriniz işlenebilmektedir.

• Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: yukarıda belirtilmiş olan kişisel veri işleme amaçlarının bir kısmının yerine getirilmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır.

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: kişisel veri işleme amaçlarından alternatif uyuşmazlık çözümleri veya mahkeme süreçlerinde ispat için kişisel verinin kullanılması gibi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin gerekli olduğu veri işleme faaliyetleri için hukuki sebep oluşturmaktadır.

• Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: ikincil mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında mevzuata uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi gibi veri işleme amaçları için hukuki sebep oluşturmaktadır.

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olduğu için işlemekteyiz: üyelik sözleşmesinin kurulması, üyelik bilgilerinizle online satış işlemlerinin tamamlanması gibi sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli kişisel veri işleme faaliyetleri için hukuki sebep oluşturmaktadır.

• Açık rızanız olması halinde işlemekteyiz: Kimlik(Ad-soyad, cinsiyet) İletişim (Cep telefonu, e-posta adresi) Müşteri İşlem (sipariş, sepet bilgileri) Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler) kişisel verilerinizi KVK açık rıza metninde daha kapsamlı belirtildiği şekilde, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, şirket faaliyetleri kapsamında genel veya kişiselleştirilmiş kampanya, indirim, promosyon ve reklamların oluşturulması, hedefleme, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz uygulamalarının gerçekleştirilmesi, online ortamlarda pop-up gösterimleri, kişiye özel gösterim ve tekliflerin sunulması, online ekranların özelleştirilmesi uygulamalarının gerçekleştirilmesi, reklam ve pazarlama/iletişim faaliyetleri kapsamında bildirimlerin sunumu amacıyla; Kimlik(Ad-soyad) İletişim (Cep telefonu, e-posta adresi) kişisel verilerinizi ürün ve hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyetine ve bağlılık süreçlerine yönelik anketlerin yapılması, promosyon, kampanya, avantaj, indirim, yarışma, davet, çekiliş, aktivite ve etkinlikler hakkında bilgilendirilme, reklam ve pazarlama yapılması için iletişim bilgileri vasıtasıyla ticari ileti gönderilmesi dahil olmak üzere ticari iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.


6. Veri Güvenliğiniz İçin Alınan Tedbirler ve Benimsenen Prensipler


6.1. Güvenlik Tedbirleri


BTKGame olarak, web sitemiz ve mobil uygulamamız aracılığıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek, bu verilere yetkisiz erişimleri önlemek ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm gizlilik ve güvenlik önlemlerini titizlikle uygulamaktayız. Verilerinizin korunması amacıyla gerekli tüm idari ve teknik tedbirler, şirketimiz tarafından büyük bir hassasiyetle yerine getirilmektedir.

6.1.a. İdari Tedbirler

BTKGame kişisel verilerinizin hukuka uygun işlenmesi ve korunması amacıyla personelimize gerekli eğitimleri vermekte ve Kanuna uyum düzeyini ölçümlemek için düzenli denetimler gerçekleştirmekteyiz. Personelimizin Kanuna gösterdiği uyum ve özeni, performans değerlendirmelerinde bir kriter olarak kabul etmekteyiz.

Şirket içinde bu tedbirleri alırken, kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde paylaştığımız tedarikçi ve iş ortaklarımızla da gizlilik sözleşmeleri ve taahhütnameler imzalayarak veri güvenliğinizi sağlamakta ve paydaşlarımızın kişisel verileriniz konusunda yeterli hassasiyeti göstermesini temin etmekteyiz.

Bu eğitim, denetim ve önlemlerin yanı sıra, kişisel verilerinizle ilgili bir ihlal durumunda müdahale planları oluşturulmuş ve Şirket olarak, Kurul ile birlikte çalışarak ihlalin giderilmesi için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.6.1.b. Teknik Tedbirler


Ülkemizin önde gelen firmalarından biri olarak geniş müşteri kitlesinin kişisel verilerini koruma konusunda bilgi teknolojileri ve veri güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu sebeple, bu alanda deneyimli ve sertifikalı personel istihdamına öncelik veriyoruz.

Veri güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı erişimlerin engellenmesi için uluslararası standartlara uygun güvenlik tedbirleriyle donatılmış bir bilişim altyapısı kurduk. Bu altyapının sorunsuz işlemesi için sürekli olarak içeriden denetlenmektedir.

Web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden toplanan verilerin işlendiği ve saklandığı bilişim altyapımızda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından verilen teknik tedbirlere tam uyum sağlanmaktadır. Şifreleme, yetki matrisi, uygulama ve ağ güvenliği, veri maskelenmesi, güvenlik duvarları, yedekleme, anahtar yönetimi ve güncel anti-virüs sistemleri gibi önlemler bu kapsamda yer almaktadır.

Ayrıca, bilişim altyapımıza yönelik saldırıların önlenmesi için saldırı tespit ve önleme sistemleri kurulmuş, düzenli olarak risk analizi, veri sınıflandırması, zaafiyet taramaları ve sızma testleri uygulanarak sistem güvenliği kontrol edilmektedir. Bu süreçlerin tümü, kişisel verilerinizin öneminin farkında olarak uluslararası standartlara uygun yazılım programları ve desteği ile gerçekleştirilmektedir.

Son olarak, web sitemizde ve mobil uygulamamızda yapılan alışverişlerde kart bilgilerinin asla saklanmadığını ve ödemelerde PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) gerekliliklerine tam uyum sağlandığını belirtmekten memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, bilişim sistemimizin yönetiminde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tüm teknik tedbirlere ve ISO 27001 standartlarına tam uyum sağlanmaktadır.

6.2.Benimsenen Prensipler

BTKGame olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesinde, verilerinizin hassasiyetine uygun güvenlik önlemleri almayı,
 • Rızanızın gerektiği durumlarda kişisel verilerinizi rızanız dışında işlememeyi ve paylaşmamayı,
 • Web sitemiz/mobil uygulamamızda sınırlı ve yalnızca gerekli olan verileri toplamayı, bu çerçevede Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen veri minimizasyonu ilkesine uygun hareket etmeyi,
 • Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasına özen göstermeyi,
 • Elde edilen tüm kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması hakkında şeffaf şekilde sizi bilgilendirmeyi,
 • Talebiniz halinde, sizi bu şeffaflık ilkesi uyarınca bilgilendirmeyi,
 • Kişisel verilerin korunması hakkındaki tüm yasal mevzuata uyum göstermeyi prensip edindiğimizi belirtmek isteriz.

BTKGame  olarak işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen güvenlik tedbirlerinin ve benimsenen ilkelerin web sitemiz/mobil uygulamamızda geçerli olduğunu belirtmek isteriz. İnternet sitemiz üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda, söz konusu site ve uygulamalardan bizim sorumlu olmadığımızı bildirir, bu nedenle sitemiz/mobil uygulamamızdan yapılacak bu gibi yönlendirmelere karşı dikkatli olmanızı rica ederiz.

7. Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkınız


Kanun'un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi web sitemizde bulunan "KVKK Kapsamında Başvuru Formuna İlişkin Bilgilendirme" metnini okuyarak, metin içinde belirtilmiş olan yollardan biri aracılığıyla iletebilirsiniz.

Çerez Politikası


Veri sorumlusu

Bu metin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BTKGame (“BTKGame”) tarafından hazırlanmıştır.


BTKGame olarak BTKGame.com internet sitesi (“Site”) ve mobil uygulamamız (“Uygulama”) içindeki çeşitli alanlarda çerezler kullanmaktayız. Ayrıca mobil uygulamamızda, sitemizde kullanılan çerezlere benzer işlevlere sahip SDK'lar (Yazılım Geliştirme Kiti) da kullanılmaktadır. Bu Çerez Politikası (“Politika”), BTKGame tarafından yönetilen platformlar için geçerlidir ve çerezler ile SDK'ların kullanımını açıklamaktadır.


Bu Politika’nın amacı, internet sitemiz ve uygulamamız üzerinde kullanılan çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verilerin nasıl işlendiğini ve bu süreçlerde kullanıcıların haklarına nasıl saygı gösterildiğini açıklamaktır. Kullanıcılar, zorunlu olmayan çerezler için açık rıza vermek suretiyle tercihlerini belirleyebilir ve bu tercihleri diledikleri zaman değiştirebilirler.


Kullanıcılar, çerez yönetim paneli üzerinden sitemizde kullanılan çerez türlerini görebilir ve zorunlu olmayan çerezler için tercihlerini “açık” veya “kapalı” olarak belirleyebilirler. Ayrıca, bu panel üzerinden tercihlerini istedikleri zaman güncelleyebilirler.


Çerez Nedir?

Çerezler, internet siteleri tarafından kullanıcı cihazlarına gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, ziyaret edilen sitelerin cihaz üzerinde bilgi depolamasına ve bu bilgileri sonraki ziyaretlerde kullanmasına olanak tanır. Çerezler, kişisel verileri içermez ve sadece ilgili internet tarayıcısı ve ziyaret edilen site tarafından erişilebilir.

Çerezlerin Gönderilmesi Çerezler, kullanıcıların internet tarayıcıları (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb.) ile BTKGame sunucuları arasında iletişim sırasında gönderilir.


Çerez Türleri:

1.        Sahipliklerine göre:

•         Birinci Taraf Çerezler: BTKGame tarafından doğrudan cihaza yerleştirilir.

•         Üçüncü Taraf Çerezler: BTKGame ile iş birliği yapan, reklam veren veya analitik hizmet sağlayıcıları tarafından cihaza yerleştirilir.

1.        Aktif oldukları süreye göre:

•         Oturum Çerezleri: Kullanıcı oturumu boyunca depolanır ve tarayıcı kapatıldığında silinir.

•         Kalıcı Çerezler: Belirli bir süre veya kullanıcı tarafından silinene kadar cihazda kalabilir.

 Gerekli çerezler


Gerekli çerezler, sayfa gezintisi ve web sitesinin güvenli alanlarına erişim gibi temel işlevleri etkinleştirerek bir web sitesini kullanılabilir hale getirmeye yardımcı olur. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışamaz. Bunlar genellikle tarafınızca yapılan ve hizmet talebi anlamına gelen eylemlere yanıt olarak yerleştirilir. Bu çerezler sizi kişisel olarak tanımlayabilecek herhangi bir bilgi saklamamaktadır.


Çerez Adı


Google Analytics


Kullanım Amacı


Google Analytics, ziyaretçilerin web sitelerinde ve uygulamalarında neler yaptığını web sitesi ve uygulama sahiplerinin anlamasına yardımcı olan, Google’ın ücretsiz analiz aracıdır. Bu araç, ziyaretçilerin kimliklerini tespit etmeden bilgi toplamak ve site kullanım istatistiklerini Google'a bildirmek için bir dizi çerez kullanabilir. Bir kullanıcı web sayfaları arasında gezinirken Google Analytics, bir kullanıcının gördüğü sayfayı örneğin sayfanın URL'si gibi bilgileri kaydetmek için web sitesi sahiplerine JavaScript etiketleri sağlar. Google Analytics JavaScript kitaplıkları, bir kullanıcının web sitesiyle önceki sayfalarda neler yaptığını hangi etkileşimlerde bulunduğunu "hatırlamak" için HTTP Çerezlerini kullanır. Google Analytics tarafından kullanılan ana çerez "_ga" çerezidir.


Google Analytics tarafından Google mülklerinde toplanan veriler, site kullanım istatistiklerini raporlamaya ek olarak, yukarıda açıklanan reklam çerezlerinden bazılarıyla birlikte Google mülklerinde (Google Arama gibi) ve web genelinde size daha alakalı reklamlar göstermeye yardımcı olmak ve gösterdiğimiz reklamlarla etkileşimleri ölçmek için de kullanılabilir.


Analytics çerezleri ve gizlilik bilgileri hakkında daha fazla bilgi için şu siteyi ziyaret edebilirsiniz.

https://policies.google.com/technologies/types?hl=tr


Kullanım Süresi


Kalıcı çerezler, Oturum çerezleri


Çerez Adı


Google Ads


Kullanım Amacı


Google Ads, çerezler ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Yani bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir. Çerezler pek çok amaçla kullanılır. Örneğin, bunları güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, size daha alakalı reklamlar göstermek, bir sayfaya kaç ziyaretçi geldiğini belirlemek, hizmetlerimize kaydolmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı hatırlamak için kullanırız. Google tarafından kullanılan çerez türlerinin bir listesini görebilmek için linke tıklayıp ziyaret edebilirsiniz.


https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=tr


Kullanım Süresi


Kalıcı çerezler, Oturum çerezleri


İşlevsel Çerezler


Bu çerezler size sitemizde önceki ziyaret ve seçimlerinize dayanarak web sitemizin daha zengin işlevsellik ve kişiselleştirme sunmasına olanak sağlar. İşlevsel çerezler, web sitemizde yaptığınız seçimlerin (kullanıcı adınız, diliniz veya bulunduğunuz bölge gibi) hatırlanmasına ve gelişmiş, daha kişisel kullanımlar sunmasına olanak tanır. Örneğin, bu çerezler metin boyutu, yazı tipleri ve web sayfalarımızın özelleştirebileceğiniz diğer bölümlerinde yaptığınız değişiklikleri hatırlamak için kullanılabilir.


Hedefleme ve Tanıtım Çerezleri


Bu çerezleri, sizinle ve ilgi alanlarınızla daha alakalı reklamlar sunmak için kullanırız. Ayrıca, bir reklamı görme sayısını sınırlamak ve reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek için de kullanılmaktadır. Bu çerezler, web sitemizi ziyaret ettiğinizi ve bu bilgileri üçüncü taraf web sitelerini ziyaret ettiğinizde ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için reklamları uyarlamak amacıyla kullandığınızı hatırlar. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından web sitemiz üzerinden yerleştirilebilir. Bunlar söz konusu şirketler tarafından ilgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve size diğer sitelerdeki ilgili reklamları sunmak amacıyla kullanılabilir ve paylaşılabilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 2014 tarihli 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. maddesinin ''ğ'' bendine göre; ''Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler'' cayma hakkının istisnası olarak gösterilmiştir. Bu kapsamda www.btkgame.com adresinden satılan tek kullanımlık dijital ürün, kod, kupon, süre, hediye kartı, kredi, puan, üyelik gibi hizmetler de bu elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olduğundan ürünlerin iadesi veya para iadesi mümkün değildir.


www.btkgame.com sitesinden kullanıcı/tüketiciler tarafından alınan her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde kullanıcı/tüketici hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan BTK e-Ticaret sorumlu değildir. BTK E-Ticaret tarafından sunulan her türlü hizmet ve ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketiciye aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle BTK E-Ticaret tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme yapılmamaktadır. İş bu sözleşme kapsamında taraf olan kişiler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un getirmiş olduğu bu hükmü bilmekle yükümlüdür.


BTK E-ticaret tarafından sunulan, hizmetleri ve bununla bağlantılı her türlü hizmet kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşullarının aykırılık niteliğinde değerlendirilecek herhangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili hizmetin doğrudan veya dolayı sağladığı her türlü hak ve kullanım olanağını, telif hakları sahibinin de muvafakati ile kullanıcının sistem içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre boyunca dondurulacaktır. Bu durumda kullanıcı sisteme, sunulan hizmete, bu hizmetle bağlantılı her türlü elektronik platforma ve benzeri ortama tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 1 - Sözleşmenin Tarafları


SATICI: BTKGame Ziyapaşa vergi dairesi /1670626104

Telefon: +905364095323

E-mail:  [email protected]


1.2. Alıcı

Adı / Soyadı:

TC.No:

Adresi:

Telefon:

E-mail: Madde 2- Sözleşme Konusu


İş bu sözleşmenin konusu, www.BTKGAME.com (Site)'da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Mesafeli satış sözleşmesinin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak BTKGAME tarafından yapılmış olan tüm uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak BTKGAME tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Tanımlar

 

Kullanıcı-Alıcı: Site’ ye üye olan ve Site’ de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Site: www.btkgame.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

 

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün, Fiyat, Ödeme ve Teslimat

 

3.1. Sözleşme Konusu Ürün

 

Sözleşmeye konu olan ürün veya ürünlerin Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil toplam fiyatı internet sitemiz www.btkgame.com’da belirtildiği şekildedir. Mal/ürün veya Hizmetin; türü, miktarı, adedi ve satış bedeli www.btkgame.com internet sitesi üzerinde ilgili kısmında belirtildiği gibidir.

 

3.2. Fiyat

 

www.btkgame.com sitesinde belirtilen fiyatlar, sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

3.3. Ödeme

 

Banka havalesi, kredi kartı


 

3.4. Teslimat

 

Stoklarda sorun olmaması halinde derhal. Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız kredinizde BTKGAME tarafından tutulmakta ancak istendiğinde geri iade edilebilmektedir.

 

Sunduğumuz hizmet/mal/kod yasal olmayan sitelerde siteler ve uygulamalarda kullanılamaz. Bütün bunları yaptığınız takdirde doğacak olan zarardan kart satan sistemimiz sorumluluk kabul etmemektedir.

 

 

Madde 4- Genel Hükümler

 

Alıcı, satıcıya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Sözleşme konusu ürün veya ürünler, alıcının sitede bilgilerini vermiş olduğu kişi dışında birine teslim edilemez. Verilerin doğruluğundan kullanıcı sorumludur.

 

Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün alıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini alıcıdan talep edebilir. Alıcının, talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

Alıcı, satıcıya ait www.btkgame.com internet sitesine üye olurken ve alış veriş sırasında verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

Alıcı, satıcıya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine aykırı şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder. Ayrıca üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. Aksi halde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler alıcıyı bağlayacaktır.

 

İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden alıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, satıcıyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, satıcının alıcıya karşı iş bu sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

Alıcının, satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelin tamamının ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli satıcıya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde satıcı, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

 

Ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami sure olan 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, satıcı teslimat ile ilgili olarak alıcıyı bilgilendirir. Bu durumda alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

 

Alıcı ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, www.btkgame.com adresinde yer alan iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde satıcıya bildirebilir.

 

Satıcı, sözleşme konusu ürünün eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

Alıcı, satıcı tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere, onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda alıcı, satıcı tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile alıcıdan başkaca herhangi bir ön izin almaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/faks vs. gönderebileceğini kabul ve beyan eder. Alıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup herhangi bir iletişim aracı ile yapmış olduğu talep ile iletişim tercihini değiştirebilir. Satıcı, talebin alınmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde bu talebin gereğini yerine getirecektir.

 

Alıcı, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, satıcı tarafından alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de içeren ‘’Ön Bilgilendirme Formunu’’ doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

Satıcı, yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler satıcı tarafından www.btkgame.com’dan veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

 

Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı, Teslim Edilen Oyun Paraları ve Oyun İçi Riskler

 

a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda BTKGAME yeni kod yollamakla yükümlü değildir.

b) Hatalı bildiren ürünler BTKGAME tarafında 15 iş gününde yetkili firmalar ile irtibata geçilerek araştırılır sonuca bağlanır kullanıcı hatası olmayan ürünler müşterin isteğiyle para iadesi yapılır veya yenisi ile değirilir.

c) Oyun Parası Siparişlerinizde Oluşabilecek Tüm Hatalardan BTKGAME Sorumlu değildir. Satış yaptığımız oyunların resmi sahibi değil sadece Resmi Distribütörü olduğumuz için oyun içerisinde doğabilecek sıkıntılarda müdahalemiz bulunmamaktadır. Oyun hizmeti satın alan kullanıcıların hesapları askıya alınabilir. Firmamız bu tip durumlarda sorumluluk kabul etmemektedir, sorumluluk tamamen oyunculardadır.

 

 

Madde 5: İADE ŞARTLARI

www.btkgame.com sitesinden kullanıcı/tüketiciler tarafından alınan her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde kullanıcı/tüketici hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan BTK E-Ticaret sorumlu değildir. BTk E- TİCARET tarafından sunulan her türlü hizmet ve ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketiciye aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle BTK E-TİCARET tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme yapılmamaktadır. İş bu sözleşme kapsamında taraf olan kişiler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un getirmiş olduğu bu hükmü bilmekle yükümlüdür.

BTK E -TİCARET tarafından sunulan, hizmetleri ve bununla bağlantılı her türlü hizmet kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşullarının aykırılık niteliğinde değerlendirilecek herhangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili hizmetin doğrudan veya dolayı sağladığı her türlü hak ve kullanım olanağını, telif hakları sahibinin de muvafakati ile kullanıcının sistem içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre boyunca dondurulacaktır. Bu durumda kullanıcı sisteme, sunulan hizmete, bu hizmetle bağlantılı her türlü elektronik platforma ve benzeri ortama tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 6: Uyuşmazlık Halinde

 

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Adana Mahkemeleri ve Adana İcra Daireleri yetkilidir.

 

Madde 7: Temerrüd

 

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.

 

Madde 8: Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

 

İşbu sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda satıcıya ait internet sitesi ve veri tabanlarında yer alan e-mail veya her türlü elektronik belge ve dökümanların, bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin, münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 9: Yürürlülük

 

Sözleşme, taraflarca okunarak, alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.