Protection of Personal Data, Privacy and Contracts

Veri Sorumlusu

BTKGame (“BTKGame” veya “Şirket”)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA ONLINE ÜYELİK KAYDI AYDINLATMA METNİ


BTKGame olarak, kişisel verilerin korunması konusunda hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği, mevzuata uyum sağlamanın ötesinde, müşterilerimize verdiğimiz değerin bir parçasıdır. Bu nedenle, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak ve hukuka aykırı işlenmesini önlemek için gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almaktayız.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kimlik, iletişim, lokasyon bilgisi, işlem güvenliği, müşteri işlem bilgisi, finans ve pazarlama gibi çeşitli kişisel verileriniz, BTKGame (“BTKGame”) tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:


 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: Online işlemlerde bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması.
 • Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sahte aboneliklerin önlenmesi.
 • Mevzuata Uygun Faaliyetlerin Yürütülmesi: Online faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.
 • Müşteri İlişkilerinin Yönetimi: Müşteri talepleri ve işlemleri ile ilgili iletişim sağlanması.
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi: Pazarlama stratejilerinin oluşturulması için analizlerin yapılması (açık rıza verilmesi halinde).


Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmekte olup, işlenen veriler aşağıdaki tabloda belirtilen kişilere aktarılabilmektedir:

 • Yurt İçi ve Yurt Dışı Tedarikçiler
 • Perakende Grup Şirketleri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Anlaşmalı Hukuk Firması


Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler gereği veya açık rızanız doğrultusunda işlenmektedir. Kanunun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • İşlenmişse, bu verilere ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesini isteme.
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Bu işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme.


Bizimle iletişime geçmek veya veri işleme haklarınızı kullanmak için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanın:

BTKGame İletişim Bilgileri:

+905364095323

[email protected]


Son olarak, kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi konusunda gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı ziyaret edin.

Çerez Politikası

Bu metin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BTKGame (“BTKGame”) tarafından hazırlanmıştır.


BTKGame olarak BTKGame.com internet sitesi (“Site”) ve mobil uygulamamız (“Uygulama”) içindeki çeşitli alanlarda çerezler kullanmaktayız. Ayrıca mobil uygulamamızda, sitemizde kullanılan çerezlere benzer işlevlere sahip SDK'lar (Yazılım Geliştirme Kiti) da kullanılmaktadır. Bu Çerez Politikası (“Politika”), BTKGame tarafından yönetilen platformlar için geçerlidir ve çerezler ile SDK'ların kullanımını açıklamaktadır.


Bu Politika’nın amacı, internet sitemiz ve uygulamamız üzerinde kullanılan çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verilerin nasıl işlendiğini ve bu süreçlerde kullanıcıların haklarına nasıl saygı gösterildiğini açıklamaktır. Kullanıcılar, zorunlu olmayan çerezler için açık rıza vermek suretiyle tercihlerini belirleyebilir ve bu tercihleri diledikleri zaman değiştirebilirler.


Kullanıcılar, çerez yönetim paneli üzerinden sitemizde kullanılan çerez türlerini görebilir ve zorunlu olmayan çerezler için tercihlerini “açık” veya “kapalı” olarak belirleyebilirler. Ayrıca, bu panel üzerinden tercihlerini istedikleri zaman güncelleyebilirler.


Çerez Nedir?

Çerezler, internet siteleri tarafından kullanıcı cihazlarına gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, ziyaret edilen sitelerin cihaz üzerinde bilgi depolamasına ve bu bilgileri sonraki ziyaretlerde kullanmasına olanak tanır. Çerezler, kişisel verileri içermez ve sadece ilgili internet tarayıcısı ve ziyaret edilen site tarafından erişilebilir.

Çerezlerin Gönderilmesi Çerezler, kullanıcıların internet tarayıcıları (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb.) ile BTKGame sunucuları arasında iletişim sırasında gönderilir.


Çerez Türleri:

 1. Sahipliklerine göre:
 • Birinci Taraf Çerezler: BTKGame tarafından doğrudan cihaza yerleştirilir.
 • Üçüncü Taraf Çerezler: BTKGame ile iş birliği yapan, reklam veren veya analitik hizmet sağlayıcıları tarafından cihaza yerleştirilir.
 1. Aktif oldukları süreye göre:
 • Oturum Çerezleri: Kullanıcı oturumu boyunca depolanır ve tarayıcı kapatıldığında silinir.
 • Kalıcı Çerezler: Belirli bir süre veya kullanıcı tarafından silinene kadar cihazda kalabilir.

KVKK AÇIK RIZA BEYANI

"Online Üyelik Kaydı Aydınlatma Metni" ve "Çerez Aydınlatma Metni", BTKGame (“BTKGame” veya “Şirket”) internet sitesinin (www.btkgame.com) üye ol kısmında erişimime sunulmuştur.


Alışveriş yapabilmem için üye olma şartının bulunmadığı, üyelik seçeneğini aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetleri vasıtasıyla ilgili hak ve menfaatlerden yararlanmak istemem halinde, açık rızam dahilinde kullanılabilecek olduğum; açık rızamı vermemem halinde, “Üye Olmadan Devam Et” seçeneği ile üye olmaksızın alışveriş işlemlerini gerçekleştirebileceğim ancak üyelik kaydımı gerçekleştiremeyeceğim tarafıma bildirilmiştir.


BTKGame tarafından; Kimlik (ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet vb.), İletişim (cep telefonu, e-posta adresi vb.), Müşteri İşlem (sipariş, sepet bilgileri vb.), Lokasyon (konum bilgisi) ve Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.) kişisel verilerimin; segmentasyon, hedefleme, profilleme, pazarlama, önceki bilgi giriş ve tercihlerimin hatırlanması, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, sanal ortamda pop-up gösterimi, kullanıcıya özel reklam ve fırsatların oluşturulması, veri analiz, tekilleştirme ve zenginleştirmesi, paylaşılması halinde konum bilgisi üzerinden en yakın mağazaya yönlendirilmem amaçları için işlenmesine ve BTKGame websitesi veya mobil uygulamalarında işlenen kişisel verilerimin, yurt dışında bulunan büyük veri işleme ve saklama faaliyetleri gibi teknik uzmanlık gerektiren konularda hizmet tedarikçilerine aktarılmasına onay veriyorum.


Gizlilik Politikası

1. Giriş

BTKGame Şirketi (“BTKGame ” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine önem verdiğimiz ve bizimle paylaştığınız bilgilerin kişisel ve gizli olduğunu kabul ettiğimiz için bu hususa hassasiyetle yaklaşıyoruz.

İşbu Gizlilik Politikası’nı (“Politika”), Şirket olarak yönettiğimiz internet sitesi tezgamepin.com ve uygulamalar (“Sitemiz”) üzerinden toplanan verilerin gizliliği ve güvenliği hakkında Sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuat kapsamında bilgilendirmek amacıyla oluşturduk. Kişisel verileriniz, işbu Politika çerçevesinde, yalnızca size daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır.

2. Politika’nın Kapsamı

BTKGame olarak yönettiğimiz Sitemize erişiminiz sırasında topladığımız verilerinizin gizliliği ve güvenliği işbu Politika’nın kapsamındadır. BTKGame tarafından yönetilmeyen bir sitede BTKGame ait bir logonun, işaretin vb. bir görselin bulunması işbu Politika’nın o site için geçerli olduğu anlamına gelmemektedir.

3. Kişisel Verilerin Korunması

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler


BTKGame tarafından kişisel verilerinize ilişkin işleme faaliyetleri aşağıda sayılan genel ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmektedir:


 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.


3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


Kişisel verilerinizi tarafınızdan istenen hizmetlerin sağlanması, taleplerinizin alınması ve bu kapsamda sizinle iletişim kurulması gibi amaçlarla kullanıyoruz. Bu amaçlar aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu şekilde detaylandırılabilir:


 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe i̇şlerinin yürütülmesi
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satın alım, üretim, pazarlama, satış, ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri i̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi


BTKGame tarafından işbu Politika dışında verilerin işlenmesi, güvenliği, gizliliği vb. hususlarda başka politikalar veya prosedürler de belirlenmiş olabilir. Bu nedenle diğer hukuki metinleri de incelemenizi tavsiye ederiz.


KVKK kapsamında hangi tür kişisel verilerinizin (veri kategorisi) veri sorumlusu sıfatı ile BTKGame tarafından hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplerle işlendiği ve aktarıldığı, kişisel verilerinizin hangi taraflara aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen KVKK ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla hazırladığımız Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.


4. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası


Ayrıca; Şirketimiz kişisel verileri saklama ve imha işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu politika kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.


Mevzuatta işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.


Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz yasal olarak mümkün olduğu nispette en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.


Çerezler Vasıtasıyla Toplanan Veriler


Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Bu vesileyle internet sitesine/sitelerine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.


5. Kredi Kartı Güvenliği

BTKGame ; BTKGame .com sitesinden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. BTKGame verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin kontrolünü gerçekleştiren bir sisteme sahiptir. Bu yüzden örneğin ilk defa sipariş veren kişilerin siparişlerinin, tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal bilgilerin banka tarafından doğruluğunun onaylanması gerekmektedir, bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşterilerle irtibata geçilmektedir.

BTKGame .com uluslararsı güvenlik standartlarına uygun ödeme altyapısını kullanmaktadır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler siteden bağımsız olarak SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaşır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Ayrıca kredi kartı verileri bakımından Kartlı Ödeme Endüstrisi Veri Güvenlik Standartları (PCI DSS) uygulanarak güvenlik önlemleri alınmaktadır.

BTKGame , bu önlemlere ek olarak ödeme aşamasında sepet tutarı, ürün türü, kartın ilk defa kullanılma durumu, daha önce işlemin 3D Secure Güvenli Ödeme ile yapılıp yapılmadığı, adres değişikliği gibi parametreler ve risk durumunu dikkate alarak 3D Secure kontrolünün yapılıp yapılmayacağına karar vermektedir. Böylece hızlı ve güvenli bir ödeme sunularak kullanıcı deneyimi arttırılmaktadır.

3D Güvenli Ödeme; internet üzerinden yapılan kredi ve banka kartı işlemleri için ek bir güvenlik katmanı olarak tasarlanmış protokoldur.

Bu protokolde alışveriş yapan kişi tezgamepin.com üzerinden kredi kartı ile ödeme işlemini gerçekleştirmek için seçimini yaptığında kredi kartına tanımlı olan telefon numarasına ilgili banka tarafından bir şifre gönderilir. Gönderilen bu şifre tek kullanımlıktır ve bu nedenle başka bir zamanda kullanılamaz. İşlem ancak kişi bankadan cep telefonuna gelen kodu girdiğinde onaylanır.


6. Üçüncü Taraf İnternet Sitelerine Verilen Linkler

Sitemiz, üçüncü tarafların internet sitelerine ait bağlantılar içerebilir. Bu gibi hallerde üçüncü taraflarca veri toplanması, işlenmesi, paylaşılması veya aktarımı sorumluluğumuzun dışındadır. Üçüncü taraf siteleri kullanımınız ve bu sitelerle veri paylaşımınız, bu sitelerdeki gizlilik politikası ve kullanım şartlarına tabi olup işbu Politika’nın kapsamı dışındadır. Kişisel verilerinizi paylaşmadan önce ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.


BTKGame ; kredi kartı ve hesap bilgilerinizi ya da şifrelerinizi talep eden elektronik posta ve SMS’ler göndermemektedir. Bu sebeple BTKGame ismi ve logosu kullanılarak; kişisel bilgileriniz ile kredi kartı ve hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi talep eden e-posta ve SMS’lere kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir.


7. Politika’nın Güncellenmesi

İşbu Politika’nın hükümleri kısmen veya tamamen, internet sitemizde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere değiştirilebilir ya da yenilenebilir.


Politika’daki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.


8. Bize Ulaşın

İşbu Politika’nın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya şikayetlerinizi;

 • Elektronik posta yoluyla kvk{{ $site_url }} adresine veya,
 • Menteş mahallesi ali kaya mutlu caddesi no:74 adresine göndererek
 • iletebilirsiniz.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 2014 tarihli 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. maddesinin ''ğ'' bendine göre; ''Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler'' cayma hakkının istisnası olarak gösterilmiştir. Bu kapsamda www.btkgame.com adresinden satılan tek kullanımlık dijital ürün, kod, kupon, süre, hediye kartı, kredi, puan, üyelik gibi hizmetler de bu elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olduğundan ürünlerin iadesi veya para iadesi mümkün değildir.


www.btkgame.com sitesinden kullanıcı/tüketiciler tarafından alınan her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde kullanıcı/tüketici hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan BTK e-Ticaret sorumlu değildir. BTK E-Ticaret tarafından sunulan her türlü hizmet ve ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketiciye aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle BTK E-Ticaret tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme yapılmamaktadır. İş bu sözleşme kapsamında taraf olan kişiler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un getirmiş olduğu bu hükmü bilmekle yükümlüdür.


BTK E-ticaret tarafından sunulan, hizmetleri ve bununla bağlantılı her türlü hizmet kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşullarının aykırılık niteliğinde değerlendirilecek herhangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili hizmetin doğrudan veya dolayı sağladığı her türlü hak ve kullanım olanağını, telif hakları sahibinin de muvafakati ile kullanıcının sistem içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre boyunca dondurulacaktır. Bu durumda kullanıcı sisteme, sunulan hizmete, bu hizmetle bağlantılı her türlü elektronik platforma ve benzeri ortama tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 1 - Sözleşmenin Tarafları


SATICI: BTKGame Ziyapaşa vergi dairesi /1670626104
MADDE 2 - Sözleşmenin Konusu


İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait BTKGame .com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

BTKGame .com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
MADDE 3 - Sözleşme Tarihi


Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından .... tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.
MADDE 4 - Mal/Hizmetin Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli


Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu .... adresinde ....’a teslim edilecektir.
MADDE 5 - Teslimat Masrafları ve İfası


Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
MADDE 6 - Alıcının Beyan ve Taahhütleri


Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.
MADDE 7 - Satıcının Beyan ve Taahhütleri


Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alir. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.
MADDE 8 - Sözleşmeye Konu Mal/Hizmetin Özellikleri


Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli xxxx.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
MADDE 9 - Mal/Hizmetin Peşin Fiyatı


Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE 10 - Vadeli Fiyat


Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE 11 - Faiz


Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.
MADDE 12 - Peşinat Tutarı


Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE 13 - Ödeme Planı


Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
MADDE 14 - Cayma Hakkı


Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve xxxx.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. E-pin ürünlerinde iade sağlanmaz.
MADDE 15 - Cayma Hakkı Kullanılamayacak Mal/Hizmetler


Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli mediaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
MADDE 16 - Temerrüd Hali ve Hukuki Sonuçları


Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 17 - Yetkili Mahkeme


İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde İzmir Mahkemeleri yetkilidir.